elin energy

Ενημέρωση Τροποποίησης των Συντελεστών Lu και Ll του Μηχανισμού Διακύμανσης του Ειδικού Τιμολογίου (Ν.4951/2022)

Κηφισιά, 01/05/2024

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο των διατάξεων που αφορούν στο Ειδικό Τιμολόγιο (Άρθρο 138 Α παρ. 5 και 7 του ν.4951/2022 και άρθρο 3 παρ. 2 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ120637/2107, ΦΕΚ Β’6600/21/11/2023), από την 01/06/2024 μεταβάλλονται οι συντελεστές Lu και Ll του μηχανισμού διακύμανσης των ειδικών τιμολογίων για οικιακές και επαγγελματικές παροχές της εταιρίας μας (Τιμολόγια Power On! Home Green και Power On! Business Green).

Η εταιρία μας, πλέον ορίζει περιοχή μη ενεργοποίησης του μηχανισμού διακύμανσης επιλέγοντας ως άνω όριο Lu =50€/mWh και ως κάτω όριο Ll = 40€/mWh. Ο μηχανισμός διακύμανσης ενεργοποιείται όταν η ΤΕΑΜ-1 είναι μικρότερη του κάτω ορίου ή μεγαλύτερη του άνω ορίου.

Πιο συγκεκριμένα, η χρέωση του πελάτη για την Ημερήσια ή/και Νυχτερινή κατανάλωση της παροχής του υπολογίζεται ως το άθροισμα:

1.Της Βασικής Τιμής Προμήθειας η οποία και παραμένει αμετάβλητη.
2.Του Μηχανισμού Διακύμανσης όπως περιγράφεται παρακάτω:

Όπου:

Μ: Ο μήνας κατανάλωσης. Αντιστοίχως, ως «Μ-1» νοείται ο προηγούμενος μήνας του μήνα κατανάλωσης.

α: Συντελεστής Προσαύξησης ίσος με 1,22.

ΤΕΑΜ―1: O μέσος όρος των ημερήσιων Τιμών Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας του προηγούμενου μήνα του μήνα κατανάλωσης «Μ», όπως αυτός δημοσιεύεται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας.

β: Ο συντελεστής β προκύπτει ως το γινόμενο του σταθερού συντελεστή α με τη διαφορά της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς του προηγούμενου μήνα (ΤΕΑΜ―1) μειωμένη κατά την Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς του προπροηγούμενου μήνα (ΤΕΑΜ―2).

Lu και Ll : Τα όρια της περιοχής ασφαλείας, εντός της οποίας δεν ενεργοποιείται ο μηχανισμός διακύμανσης και άρα η Χρέωση Προμήθειας διαμορφώνεται βάσει της Βασικής Τιμής Προμήθειας.

Όπου, Lu =50€/mWh και Ll = 40€/mWh.

Θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση με τον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης που έπεται της ανακοίνωσης αυτής.