elin energy

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Από την 25η Μαΐου 2018 εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ.2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως GDPR, με τον οποίο ενισχύεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΛΙΝΟΙΛ A.E., με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, με την παρούσα πολιτική προστασίας σας ενημερώνει για τον τρόπο που  προστατεύει το απόρρητο των επικοινωνιών σας, συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και για το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας σε περίπτωση εναντίωσής σας σε ότι αφορά στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και γενικότερα την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα πολιτική όποτε αυτή κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο και η σχετική ενημέρωσή σας θα γίνεται με την εμφάνιση της αναθεωρημένης έκδοσης στον Ιστότοπο μας www.elin.gr

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για σκοπούς οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Διαχειριζόμαστε αυτά τα στοιχεία με μεγάλη υπευθυνότητα.

Αρχές Επεξεργασίας

Kατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, ακολουθούμε τις παρακάτω βασικές αρχές:

 • Φροντίζουμε να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που συλλέχθηκαν.
 • Με την επιφύλαξη της παρούσας πολιτικής δεν γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός και αν αυτό επιβάλλεται από το Νόμο ή επιτρέπεται από την μεταξύ μας σύμβαση.
 • Τα δεδομένα τα χρησιμοποιούμε, και για να επικοινωνούμε απευθείας μαζί σας σχετικά με νέα προϊόντα μας και για να σας προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες.
 • Περιοριζόμαστε στον σκοπό για τον οποίον συλλέχθηκαν
 • Χρησιμοποιούμε τα απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό που επιδιώκουμε (ελαχιστοποίηση)  
 • Διατηρούμε τα προσωπικά σας  δεδομένα μόνο για όσο διάστημα  απαιτείται.
 • Επικαιροποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας που συλλέχθησαν, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωσή τους όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Τα είδη των δεδομένων και οι πηγές συλλογής τους – Οι σκοποί  - Νομική βάση επεξεργασίας

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από εσάς συνδέονται άμεσα είτε με την μεταξύ μας σύμβαση, είτε με τις υπηρεσίες η/και τα προϊόντα που επιλέγετε να σας παρέχουμε.

Τι συλλέγουμε;

 • Κατά την εγγραφή σας off line στο πρόγραμμα πιστών πελατών «elin up rewards» καθώς και κατά την on line χρήση του προγράμματος, μέσω της Εφαρμογής Roadcube : e-mail, όνομα, επίθετο, φύλλο, ημερομηνία γέννησης, Κινητό τηλέφωνο, Διεύθυνση, Πόλη & ΤΚ, αριθμ. κυκλοφορίας, μάρκα & μοντέλο οχήματος, προϊόν.
 • Στο website bluedriving.gr.,προαιρετικά, το όνομα και το e-mail του επισκέπτη.
 • Κατά την παραλαβή βιογραφικού σημειώματος: ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης, φύλλο, εθνικότητα, στρατιωτικές υποχρεώσεις, οικογενειακή κατάσταση, δ/νση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας, Α.Φ.Μ., , φωτογραφία, μορφωτικό επίπεδο, προϋπηρεσία, συστάσεις.
 • Κατά την πλοήγηση στον Ιστότοπο bluedriving.gr και www.elin.gr : Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου, δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου, Πληροφορίες προτίμησης και υπηρεσιών, Αρχείο παραγόμενο από τον Χρήστη.
 • Ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου:

(α) Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, στοιχεία υπαγωγής σε ειδική κατηγορία πελάτη από τους αρμόδιους διαχειριστές (π.χ. ευάλωτος πελάτης), αντίγραφα συμβάσεων σύνδεσης με τους αντίστοιχους διαχειριστές, βεβαίωση έναρξης εργασιών στην Εφορία, ειδικά χαρακτηριστικά που δικαιολογούν την παροχή συγκεκριμένου τιμολογίου  (β) στοιχεία του μετρητή της εγκατάστασης, για την οποία έχει ή πρόκειται να συναφθεί σύμβαση προμήθειας, αποδεικτικό νόμιμης χρήσης της εγκατάστασης, λογαριασμοί ή/και προηγούμενου προμηθευτή, δεδομένα κατανάλωσης που λαμβάνονται από τους πελάτες ή/και τους αρμόδιους διαχειριστές , στοιχεία συναλλαγών και εκτέλεσης πληρωμών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συμβατικής μας σχέσης, στοιχεία που αφορούν στην επικοινωνία των δυνητικών ή υφιστάμενων πελατών με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών με την Εταιρία (γ) στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν συλλεχθεί από δημοσία διαθέσιμες πηγές, βάσεις δεδομένων και οργανισμούς ελέγχου πιστοληπτικής φερεγγυότητας με σκοπό την δημιουργία συναλλακτικού προφίλ και καθορισμού του ύψους εγγύησης (δ) εφόσον επιλέξετε, για δική σας διευκόλυνση να εξοφλείτε τους λογαριασμούς σας μέσω της εφαρμογής «myelin», με πάγια εντολή σε Τράπεζα: αριθμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ημερομηνία λήξης της και ονοματεπώνυμο δικαιούχου.

Η εταιρία μας δεν συλλέγει, ούτε αποκτά πρόσβαση  με κανέναν τρόπο σε «ευαίσθητα»  προσωπικά δεδομένα εκτός, αν αυτό επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος (ιατρικές εξετάσεις πληρωμάτων, βυτιοφορέων) στα οποία έχει πρόσβαση μόνον ο ιατρός της εταιρίας, εκτός άν επιβάλλεται από την κείμενη σχετική Νομοθεσία (ευάλωτος πελάτης η δικαιούχος κοινωνικού οικιακού τιμολογίου).

Τα συλλέγουμε πριν η κατά την σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης ή την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας μας, κατά την είσοδό σας και χρήση του Ιστοτόπου, κατά την παροχή υπηρεσιών, κατά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα elin up rewards, κατά την χορήγηση της εταιρικής κάρτας ε-card, κατά την παραλαβή βιογραφικών, κατά την επίλυση παραπόνων και εφόσον επιλέξετε να εξοφλείτε τους λογαριασμούς σας μέσω της εφαρμογής «myelin», με πάγια εντολή σε Τράπεζα.

Επίσης συλλέγουμε τα δεδομένα σας από διάφορες πηγές με τη συγκατάθεσή σας και πάντοτε σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεμελιώνεται στη συγκατάθεση σας, η ΕΛΙΝΟΙΛ ακολουθεί τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίες για την ενημέρωση σας και τη λήψη της συγκατάθεσής σας.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας:

(α) η εκτέλεση σύμβασης που μας αναθέτετε ή που προτίθεστε να μας αναθέσετε.

(β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας.

(γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο.

(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.

(ε) η πρόδηλη δημοσιοποίηση από το υποκείμενο των δεδομένων και η επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου ως προς τυχόν παρεχόμενες πληροφορίες που αφορούν δεδομένα υγείας.

Ειδικότερα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Για να σας ταυτοποιήσουμε, για να σας προσφέρουμε καλή υπηρεσία, για να εξυπηρετήσουμε την προ-συμβατική η συμβατική μεταξύ μας έννομη σχέση, για να λαμβάνετε προσωποποιημένες για εσάς πληροφορίες και προσφορές, για να απαντούμε σε αιτήματά σας, για την διαφύλαξη εννόμων συμφερόντων είτε δικών μας είτε δικών σας, για να σας ενημερώνουμε για τα υπάρχοντα και νέα προϊόντα, αλλά και υπηρεσίες μας, για προωθητικές ενέργειες αυτών, για να πάρουμε τη γνώμη σας για την βελτίωση αυτών, για να διαχειριστούμε και να αναλύσουμε την πελατειακή βάση μας (την αγοραστική συμπεριφορά ) με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα, η ποικιλία, και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε, και για την διοικητική οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας μας, για την διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων σας.

Τέλος, ως πελάτης για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας η φυσικού αερίου για την δημιουργία Λογαριασμού Μέλους και για την παροχή συμβουλών εξοικονόμησης ενέργειας.

Ποιος άλλος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα - Τρίτοι Αποδέκτες Δεδομένων:

Δεν μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις με σκοπό οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος. Η Εταιρεία μας ενδέχεται, αφού εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητά τους, να παράσχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σας στους κατωτέρω εκτελούντες την επεξεργασία ώστε να είναι εφικτή η προσφορά υπηρεσιών προς εσάς  ή για να ενισχυθεί η εμπειρία εξυπηρέτησης σας. 

 • Σε επιχειρήσεις συμβούλων για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών, υποστηρικτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών  ανάλυσης.
 • Σε θυγατρικές της εταιρείας
 • Σε τρίτες επιχειρήσεις μάρκετιγκ, διαφήμισης, για την εμπορική επικοινωνία, προώθηση και διαφήμιση, τήρηση αρχείου, εταιρείες ταχυμεταφοράς.
 • Σε εταιρίες υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης προγραμμάτων λογισμικού με βάσεις δεδομένων.
 • Στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας με τον οποίο διατηρούμε σχέση σύμβασης.
 • Σε αρμόδιες αρχές επιβολής του Νόμου και σε συνεργαζόμενους δικηγόρους.
 • Σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Κρατικούς Φορείς
 • Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, στην επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Σε αυτές τις περιπτώσεις διασφαλίζουμε μέσω συμβατικών όρων ότι τηρείται εκ μέρους τους επαρκώς η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα προσβάσεως). Αυτό περιέχει το δικαίωμα να αιτηθείτε και να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που έχετε μαζέψει.

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση αυτού.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ (δικαίωμα εναντιώσεως).

ε) Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ (δικαίωμα στη λήθη).

στ) Να ζητήσετε από την ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχετε παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

ζ) Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή συγκατάθεση την οποία έχετε δώσει.

η) Η εταιρεία μας θα ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του. Κατόπιν ενημέρωσής σας υπάρχει πιθανότητα η ανωτέρω προθεσμία να παρατείνεται κατά περίπτωση και εφόσον απαιτείται λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των αιτημάτων και την πολυπλοκότητά τους. Οι πιθανές απορρίψεις του αιτήματος σας θα αιτιολογούνται. 

θ) Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα εάν τα αιτήματα σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, είτε να επιβάλει την καταβολή αντίστοιχου τέλους λαμβάνοντας υπόψη, το χρόνο για την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, τα έξοδα απασχόλησης για την ενδοεταιρική ενημέρωση και την πιθανή σχετική ανακοίνωση, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας. 

ι) Εάν έχουμε αμφιβολίες σχετικά με τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, υπάρχει πιθανότητα να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του. 

κ)Να αρνείστε την αυτόματη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.

λ) Να προσφύγετε στην Αρχή σε περίπτωση που επιθυμείτε αρμόδια είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα, Internet Site: www.dpa.gr, Τηλ.: 210 6475 600, Fax: 210 6475628.

Πως διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας

Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διαφυλάξουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.  Χρησιμοποιούμε ασφαλή πρωτόκολλα  για την επικοινωνία και την μεταφορά των δεδομένων, ενώ λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας. Χρησιμοποιούμε λογισμικό για την προστασία της ιστοσελίδας και του server.

Αν και προσπαθούμε όσο μπορούμε καλύτερα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών. Παρόλα αυτά, υποσχόμαστε να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές για κάποια πιθανή παραβίαση δεδομένων. Επίσης θα σας ενημερώσουμε εάν υπάρχει απειλή για τα δικαιώματα σας ή τα ενδιαφέροντα σας. Θα κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να αποτρέψουμε  μια παραβίαση δεδομένων και να βοηθήσουμε τις αρχές εάν υπάρχουν κάποιες ανάλογες παραβιάσεις.

Η εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο προσωπικό γι΄ αυτό το σκοπό που δεσμεύεται με αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.

Cookies και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε

To site της εταιρίας μας χρησιμοποιεί «cookies», ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά από αυτά πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Η εγκατάσταση των «cookies» από εμάς επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε Cookies     

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε την περιήγησή σας πιο εύκολη και ευχάριστη.

Σχετικά Cookies  

Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας cookies από υπηρεσίες τρίτων όπως: για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την επισκεψιμότητα και την περιήγηση μέσα στον ιστότοπο (analytics), μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλης μορφής internet marketing και προβολής του ιστότοπου στο διαδίκτυο (facebook, twitter κλπ), εταιρική προβολή σε μορφή αναπαραγωγής βίντεο (youtube, κλπ), υπηρεσία προσέγγισης της επιχείρησης του ιστότοπου μέσω χάρτη (google maps, foursquare, κλπ), ενημέρωση στοιχείων, εταιρικών, οικονομικών, στατιστικών ή άλλης μορφής (pdf, excel, word, txt, κλπ).

Cookies που χρησιμοποιούμε: 

 • Υποχρεωτικά cookies : είναι υποχρεωτικά για εσάς  για να κάνετε χρήση μερικών σημαντικών ενεργειών στην ιστοσελίδα μας, όπως να συνδεθείτε σε αυτό. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν καμία προσωπική πληροφορία.
 • Λειτουργικά cookies : προσφέρουν λειτουργικότητα τα οποία κάνουν την χρήση των υπηρεσιών μας πιο εύκολη.
 • Analytics cookies: χρησιμοποιούνται για να εντοπίσουν την χρήση και την αποδοτικότητα της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών.
 • Διαφημιστικά cookies: χρησιμοποιούνται για να μεταδώσουν διαφημίσεις οι οποίες σχετίζονται με εσάς και τα ενδιαφέροντα σας. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν τον αριθμό των επαναλήψεων που βλέπετε μια διαφήμιση. Συχνά τα στοχευμένα ή διαφημιστικά  cookies συνδέονται με το την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας που προσφέρεται από τον άλλο οργανισμό.

Ηλεκτρονικές φόρμες

Στις ηλεκτρονικές φόρμες του site μας υπάρχουν κουτάκια (check boxes) μόνο για την αποδοχή των COOKIES από τον χρήστη.

Υποχρεώσεις χρηστών ιστοτόπων

Με την χρήση των Ιστοτόπων και κατά την παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων αναγνωρίζετε ότι έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία που σας ζητούνται από την Εταιρεία μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ενημερώνετε την εταιρεία μας για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, προκειμένου να παραμένουν επικαιροποιημένα και ακριβή.

Με την χρήση των ιστοτόπων της ΕΛΙΝΟΙΛ βεβαιώνεται ότι είστε πάνω από δέκα έξι χρονών. Αν είστε κάτω των δέκα έξι χρονών πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση των Ιστοτόπων καθώς και από οποιαδήποτε παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων χωρίς την έγκριση του προσώπου, που ασκεί την γονική μέριμνα. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων.

Η εταιρεία δύναται να διαγράψει, διασταυρώσει, συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε με βάση πληροφορίες που συλλέχθησαν νομίμως από τρίτα μέρη, και θα σας ενημερώσει σχετικά.

Έχετε την δυνατότητα απεγγραφής ή ανάκλησης της συγκατάθεσής σας από διαδικασίες και ενέργειες που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική και αν μας το ζητήσετε μπορούμε να αφαιρέσουμε όλες τις πληροφορίες που διατηρούμε (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία).

Επίσης μπορεί η εταιρεία μας να διατηρεί προσωπικά δεδομένα μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας, για την χρήση τους: ενώπιον φορολογικών, κοινωνικοασφαλιστικών αρχών, ελεγκτικής αρχής και κάθε άλλης δημόσιας Αρχής η αρμοδίου Δικαστηρίου μέχρι   την προβλεπόμενη από τον Νόμο κατά  περίπτωση  προθεσμία παραγραφής η για όσο χρονικό διάστημα κρίνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας.

Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται/διαγράφονται από τα αρχεία και το σύστημα μας σε συμμόρφωση με την πολιτική της εταιρείας μας και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών που έχουν αναφερθεί.

Ιδιωτικότητα Μετόχων

H ΕΛΙΝΟΙΛ λαμβάνοντας σοβαρά υπ΄ όψιν την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών των εγγεγραμμένων μετόχων της (νυν και πρώην), των εκπροσώπων τους, όσων αντλούν ή/και ασκούν δικαιώματα επί των μετοχών και των εκπροσώπων τους και όσων συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Γενικές Συνελεύσεις της δεσμεύεται να χειρίζεται τα προσωπικά τους δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Καθορίζοντας τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων, συλλέγει δε τα παρακάτω προσωπικά στοιχεία των Μετόχων της, στο πλαίσιο λειτουργίας της μετοχικής ιδιότητας και διεκπεραίωσης των εργασιών που διέπουν την μεταξύ τους σχέση:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Προσωπικά ταυτοποιητικά στοιχεία και έγγραφα ταυτοποίησης  
 • Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή (Κ.Α.Μ.Ε.)
 • Λογαριασμός Αξιών της Μερίδας
 • Προσωπικά φορολογικά στοιχεία
 • Επάγγελμα ή κύριο αντικείμενο εργασιών
 • Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμούς τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση, e-mail κ.λπ.)
 • Στοιχεία πληρεξουσίων
 • Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
 • Πληροφορίες σχετικά με συναλλακτική δραστηριότητα επί μετοχών
 • Στοιχεία των μετοχών και των δικαιωμάτων που κατέχουν επ’ αυτών 
 • Στοιχεία διαφόρων αιτημάτων που υποβάλλουν κατά καιρούς στην Εταιρεία
 • Υπογραφή

Τα προσωπικά δεδομένα των Μετόχων συλλέγονται μέσω ηλεκτρονικών αρχείων που λαμβάνει η ΕΛΙΝΟΙΛ περιοδικά ή κατά περίπτωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου και του Κανονισμού του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) που εκδίδει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με πληροφορίες που αφορούν στη μετοχική  βάση της και στις συναλλαγές επί των μετοχών αυτής.  Επίσης, από τους ίδιους τους Μετόχους για τη διεκπεραίωση  θεμάτων που τους αφορούν, π.χ. κληρονομική διαδοχή.

Οι Μέτοχοι μεριμνούν για την έγκαιρη επικαιροποίηση των στοιχείων τους, έτσι ώστε το Μητρώο Μετόχων να παραμένει ενημερωμένο. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω του Χειριστή της ατομικής τους μερίδας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Αποθετηρίου (Σ.Α.Τ.).

Η ΕΛΙΝΟΙΛ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Μετόχων που αναφέρονται ανωτέρω για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να είναι εφικτή η συμμετοχή και η άσκηση των δικαιωμάτων τους στις Γενικές Συνελεύσεις, επιβεβαιώνοντας την μετοχική τους ιδιότητα.
 • Για να διαχειρίζεται και να διατηρεί το Βιβλίο Μετόχων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις οικείες νομοθετικές διατάξεις.
 • Για τη διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται από τους Μετόχους στο πλαίσιο παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. έκδοση βεβαιώσεων) από την Εταιρεία.
 • Για την παροχή διευκρινήσεων και απαντήσεων επί συγκεκριμένων ερωτημάτων ή αιτημάτων που απευθύνονται προς αυτήν από τους Μετόχους  
 • Για συμμετοχή της Εταιρίας σε διαγωνισμούς και για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της .
 • Για παρακολούθηση των συναλλαγών επί των μετοχών της.
 • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που πηγάζουν από τη νομοθεσία για την πρόληψη οικονομικού εγκλήματος, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κινδύνου απάτης.
 • Για σκοπούς διεξαγωγής εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της, λόγω κληρονομίας ή κληροδοσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κανονισμού ΣΑΤ.
 • Για τη γνωστοποίηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών συναλλαγών υπόχρεων προσώπων. 
 • Για τη δημοσίευση πράξεων και στοιχείων της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ, στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή στην ιστοσελίδα μας, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα των Μετόχων και για κάθε επεξεργασία που εκτελεί υφίσταται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες Νομικές Βάσεις:

α. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της ΕΛΙΝΟΙΛ. 

β. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της έναντι των Μετόχων της.

γ. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις έννομες υποχρεώσεις της . 

δ.  Η επεξεργασία πραγματοποιείται κατόπιν συγκατάθεσης των Μετόχων, παρέχοντας τους την δυνατότητα ανάκλησης αυτής ανά πάσα στιγμή. 

Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή τους πριν από την ανάκλησή της.

Το χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων των Μετόχων από την Εταιρεία, στο πλαίσιο της  μετοχική τους ιδιότητας, όπως αυτό περιγράφεται στις παραπάνω παραγράφους, καθορίζεται  για όλη τη διάρκεια ζωής της ΕΛΙΝΟΙΛ και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Ως προς την λήψη μέτρων ασφαλείας, την διαβίβαση σε τρίτους, τα δικαιώματα των Μετόχων ισχύουν τα ανωτέρω.

Διαρροή Πληροφοριών

Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε παραβίαση των δεδομένων, θα  ειδοποιήσουμε εντός 72 ωρών την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει σχετικά με την παρούσα πολιτική δεδομένων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην υπεύθυνη προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας κα Στέλλα Καγιάννη  εγγράφως στην διεύθυνση Πηγών 33 Κηφισιά Τ.Κ. 145 64 και στο e-mail [email protected] καθώς και στο τηλέφωνο 210 6241500.

 

Τελευταία αναπροσαρμογή  του παρόντος: 15.4.2021.